Stichting Tegentij

Alle informatie over Stichting Tegentij

Algemeen

Tegentij is ondergebracht in een stichting naar Nederlands recht: Stichting tegentij. De stichting heeft de structuur van een uitvoerend Bestuur en een controlerende Raad van Toezicht. De Stichting wordt bestuurd conform haar statuten, op te vragen bij de Kamer van Koophandel en de Governance Code Cultuur.

De Stichting heeft de ANBI-status aangevraagd. Meer hierover vind je onder ANBI.