Comité van Aanbeveling

Tegentij wordt gesteund door de vijf leden van het Comité van Aanbeveling.
Hieronder hun namen en motivatie waarom zij Tegentij bij u aanbevelen:
Huub Oosterhuis

Dichter en theoloog

‘Het beoogde project Tegentij zou de vervulling van een droom zijn: een niet aflatend gesprek in alle mogelijke tongvallen en toonaarden, met als inspiratiebron en oriëntatiepunt het grote bijbelse verhaal. Broodnodig. Zeer aanbevolen.’

Annemiek Schrijver

Televisiepresentator

‘Ik beveel Tegentij van harte aan. De radicale zachtmoedigheid zoals Jezus die in bijvoorbeeld de Bergrede bepleit is urgenter dan ooit.’

Lody van de Kamp

Rabbijn en schrijver

‘Tegentij bundelt belangrijke stromingen en partijen die hun sporen op dit terrein verdiend hebben. Een bijzonder initiatief om de wereld om ons heen drastisch om te zetten van geestelijke leegte naar spirituele zingeving’.

Enis Odaci schrijver

Spreker en Islamdeskundige

‘Tegentij schept broodnodige ruimte om oude en nieuwe verhalen uit onze rijke traditie relevant te maken voor iedereen die zoekt naar verdieping en zingeving. Geen pasklare antwoorden, maar een gezamenlijke reis.’

Claartje Kruijff

Psycholoog, schrijver, theoloog des vaderlands 2017

‘”It is not about getting lost in translation but about translating that which is lost”, aldus kunstenaar Navid Nuur. Tegentij helpt om de vertaalslag te maken naar de ontkerkelijkte en van traditie losgeraakte, zoekende mens. Tegentij nodigt mensen uit om gezamenlijk in openheid in gesprek te gaan met eeuwenoude bronnen. En te ervaren: dit gaat ook over mij. Deze bronnen hebben hun eigen integriteit, wat ik geloof of niet is helemaal niet belangrijk. Dit kader van doorleefde en eeuwenoude bronnen die al ontelbare mensenlevens meegaat heeft ook mij iets in mijn bestaan te vertellen.’