Over Tegentij

De naam Tegentij is ontleend aan een liedtekst van de dichter Huub Oosterhuis. Hij vergelijkt de verhouding tussen een ‘ik’ en een ‘gij’ met ‘kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij’. Voor ons klinkt er dus iets in door van het zoeken naar hoe we ons verhouden tot onze ‘tegenovers’: de wereld om ons heen, onze medemens, datgene of diegene die ons uitdaagt om ‘hoe het nu eenmaal gaat’ nog eens kritisch tegen het licht te houden. Ook horen we er iets in van ‘tegen de stroom in’: de stroom van makkelijke antwoorden bijvoorbeeld. Dat alles past ons wel.

Wat willen we?

In Tegentij willen we maatschappelijke en persoonlijke thema’s aan de orde stellen en spiegelen aan ‘het grote verhaal’. Met ‘het grote verhaal’ bedoelen we de Bijbel en alle literatuur en manieren van denken die daaraan schatplichtig of verwant zijn. Denk aan andere verhalen uit de tradities van jodendom, christendom of islam, maar ook aan filosofie, theologie, hedendaagse literatuur of film. Verhalen, poëzie of denkrichtingen die je kunnen verbazen of uitdagen, die je op een ander been kunnen zetten of juist ontroerend herkenbaar zijn. Zodat wat je dacht te weten misschien even in een ander perspectief komt te staan.

Waarom

Omdat dit verhaal onze cultuur doordesemt en steeds minder mensen er bekend mee zijn. Maar ook omdat we denken dat deze verhalen interessante gesprekken kunnen opleveren over de persoonlijke en maatschappelijke thema’s waar mensen vandaag mee bezig zijn. Niet omdat ze ‘Het Antwoord’ in petto hebben op de vragen van vandaag. Wel omdat ze prikkelen, vragen stellen en soms ook zo vreemd zijn dat ze je kijk op dingen scherp kunnen stellen.

Hoe?

In veel van de bovengenoemde literatuur komt ‘god’ ter sprake. Maar moet je in een god geloven om die verhalen te lezen? Wij denken van niet. In de context van ons initiatief beginnen we met af te spreken dat we ‘god’ – welke dan ook – benaderen als een literair personage, een verhaalfiguur. Dat geeft iedereen die aan dit leesavontuur wil meedoen, ‘gelovig’ of ‘ongelovig’, de ruimte om onbevangen met die verhalen in gesprek te gaan.